Förlängt förordnande i MTM

06.05.2019

Nu är det officiellt! Regeringen har förlängt mitt förordnande som ledamot i insynsrådet för Myndigheten för tillgängliga medier.