H.G. Abrahamson

Skribent och byråkrat

  

H. G. Abrahamson är utbildad journalist och språkvetare. Han har lång erfarenhet av arbete inom offentlig sektor. Idag i Region Stockholm, tidigare på Sveriges Kommuner och Regioner, i statliga utredningsväsendet, Socialdepartementet och Kulturdepartementet. Startar egenutgivning 2021 på Förlaget Sans souci.