Dags att klicka klunket när bolaget förbjuder sex-pack

05.08.2019

Jag är numera en ofrivillig men icke desto mindre stolt "klick-klunkare"! Det gick både snabbare och lättare än jag trodde att bryta en tjugofem år gammal vana. Berättelsen om hur jag slutade handla på Systembolaget började en varm semesterdag i juli.

Det hela började med att jag tog på mig hatten och glad i hågen traskade iväg till det lokala bolaget för att köpa mig två sex-pack enkel lager i små gröna flaskor för att svalka mig i sommarsolen. Till gången där mina Grolsch står hittar jag i sömnen. Jag sträcker mig ner i lådan för att fiska upp två sex-pack i papp, en med vardera hand för att enkelt promenera hem dem. Till min stora förvåning fanns där inget att greppa tag om eftersom handtagen på sex-packen var avrivna. När jag såg mig omkring upptäckte jag att vart enda ett av sex-packen var sönderrivna i var enda en av de lådor som stod framme.

Väl i kassan balanserandes med mina handtagslösa sex-pack lade jag upp två plastkassar på bandet, hur skulle jag annars få hem mina öl. På frågan varför de slitit av handtagen lät kassören mig förstå att Systembolaget från 1 juni har en ny regel som förbjuder försäljning av öl i sex-pack.

Hem kom jag med två sönderrivna sex-pack och två sönderrivna plastpåsar (kanterna på sexpacken är ju vassa) rann bägaren över och jag mejlade Systembolaget för att förhöra mig om detaljerna till deras beslut. Jodå, det stämde. Systembolagets kundtjänst upplyste mig om att de har beslutat att förbjuda sina leverantörer att leverera sex-pack av miljöskäl. De finns en övergångsperiod så vissa sex-pack kan fortfarande förekomma, men Systembolaget gör då sex-packen obrukbara eller lyfter ur varje öl ur sex-packen och ställer dem var för sig i lådan.

Förbudet motiveras också med att förhindra "merförsäljning", dvs. att kunden köper fler öl än vad kunden egentligen vill ha. Och om kunden köper färre öl än sex stycken, så är det heller inte bra för då blir sex-packen kvar i lådan. "Det är en slöseri med resurser" som Systembolagets kundtjänst ordagrant uttrycker det.

Efter detta första svar följer en barock mejväxling där jag matas med den enda förnumstigheten efter den andra, så som att jag kanske missat att papper också är en miljöbov och får en länk till ett SVT Norrbotten som på klassiskt public-servicemaner uppfostrar mig i den saken, får veta att det finns kunder som återanvänt plastpåsar i över två år, att någon aldrig setts återanvända ett sex-pack i papp, att jag kan köpa en flergångstygkasse eller bära hem mina öl i en "helt gratis" handtagslös vinkartong. Bara för att ge några exempel. Och jag som bara försökte få svar på frågan: Om jag vill köpa öl i sexpack, Grolsch erbjuder det, jag tycker det är praktiskt att bära hem utan att köpa plastpåsar och inte har något emot att ha fler öl än jag behöver för stunden hemma, varför ska Systembolaget hindra mig att göra det? Med vilken rätt?

Med en imponerande ovilja att svara på min fråga konstaterar informatören att "Med andra ord ser jag inga vinster med six-packs förpackningen förutom merförsäljning för producenten". Något mer avslöjande om Systembolagets inställning till kunder och producenter kunde man väl inte hoppas på. 

Ingenstans i korrespondensen visar Systembolaget någon som helst förståelse för att kunden vill välja fritt både hur mycket hon handlar och hur hon väljer att transportera hem varorna eller att leverantörers tillväxt avgörs av hur väl de möter marknadens behov. Eller för den delen att det finns andra värden än miljövärden att lägga i vågskålarna.

Tilltron till kundens eget omdöme övertrumfas av alkoholmonopolets självbelåtna behov av att manifestera sitt hälsofrämjande, trädkramande eller vad helst som råkar stå på den politiska menyn. Systembolagets tjänstemän har blivit mijöaktivister och vet därför bättre än kunden hur många öl kunden vill köpa. Det är monopolistens privilegium.

När människor tror att de agerar i det allmänna bästa, i det kollektiva intresset, tillåter de sig att överträda alla sorters gränser. När ett allt överskuggande mål dominerar finns ingen plats för en moral som avviker från kollektivistens. Strävan efter samhällets gemensamma allra bästa kan inte känna några gränser i någon individs rättigheter eller värderingar.

Övertygad om sin egen moraliska rättfärdighet tillåter sig människan att överträda alla sorters gränser. Historien borde lära oss att varken staten eller dess bolag ska ägna sig åt att med tvångsmedel rensa bort det ovälkomna, det som för tillfället anses som amoraliskt, fult eller fel. Att ändamålet helgar medlen är ofrånkomligen kollektivistens etik.

Makten att välja ska ligga hos svenskarna, inte hos staten. Statens uppgift är istället att försvara alla svenskars rätt att välja efter eget huvud och att ta risken att människor ibland väljer rätt och ibland fel, att skapa förutsättningar för att välja igen och att välja om.

Systembolaget säljer numera utöver alkohol en uppfostrande, politiskt korrekt och ideologiskt baserad miljöaktivism. När staten genom sitt bolag bestämmer inte bara vad alkohol ska kosta, att svenskarna inte får köpa öl i vilken butik som helst utan också att en svensk inte får köpa sina öl i sexpack har statens detaljstyrning av individen med råge passerat min gräns, alldeles oavsett de bästa intentioner.

Men för att ta det onda med det goda... Systembolagets beslut att förbjuda sex-pack är ytterligare en ruckad sten i monopolmuren. Varje tillkommande inskränkning i svenskarnas frihet gör en ny sten lös. Sten för sten, steg för steg monteras monopolet ner av monopolistens egna hand när de i avsaknad av introspektiv förmåga självpåtaget utvidgar sin maktutövning. En dag är monopolet borta och fram till dess införskaffar jag mitt öl via nätet. Utomlands finns minsann både sex-pack med sprit och öl i 72-pack. Garanterat fritt från moralkakor om risker för merförsäljning. Just nu på realisation dessutom! Klick - klick, klunk - klunk!