Tack och hej, Myndigheten för tillgängliga medier!

30.04.2020

För en tid sedan bad jag Kulturdepartementet att entlediga mig från mitt förtroendeuppdrag. Jag har ju suttit som ledamot i insynsrådet för Myndigheten för tillgängliga medier. Det har faktiskt hunnit bli sammanlagt över tio år som ledamot i två insynsråd, först på Myndigheten för press, radio och tv och sedan på Myndigheten för tillgängliga medier.

"Insynsråden vid de statliga myndigheterna har en viktig uppgift. Insynsrådets uppgift är att utöva insyn och att ge myndighetschefen råd. Det tillgodoser behovet av en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande. Att vara ledamot i ett insynsråd är ett stort förtroende. Uppdraget kräver kompetens, integritet och engagemang". Så beskrivs uppdraget av Regeringen. Jag har gjort mitt bästa för att motsvara förväntningarna.

Vi ska vara stolta över den svenska tjänstemannen. Den svenska statsförvaltningen består av mycket kompetenta personer med klar bild av sin egen och sina myndigheters roller och gränser, även om det på senare år fått konkurrens av en del personer som passar bättre på intresseorganisationer. Det är en allvarligare utveckling än vad man först kan tro och något för det offentliga Sverige att resolut motverka.

Det har varit både roligt och lärorikt att tillsammans med generaldirektören och de andra ledamöterna få lära sig mer om myndigheternas inre liv och att få bidra med sina egna erfarenheter, för vad de nu är värda.

Det var inget svårt beslut att kliva av. Var sak har sin tid. En bidragande orsak av mycket praktisk karaktär var att Myndigheten för tillgängliga medier flyttat, från nästgårds till Malmö. Det finns också andra skäl.

Regeringen beviljade för någon vecka sedan min begäran. Det känns rätt och bra!

Mot nya äventyr!